പമ്പയില്‍ തുണി ഒഴുക്കുന്നത് നിരോധിക്കാത്തത്‌ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് പെറുക്കി മറിച്ചുവില്‍ക്കാനാണോ.?

0
479