വാതിലുകളും ജനാലകളുമുൾപ്പടെ വന്‍ മോഷണം, മോഷണം ഉടമ അറിയുന്നത് വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ.

0
118

 

ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിന്റെ വാതിലുകളും ജനാലകളും ഇളക്കി ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകളും വീടിനു മുകളിൽ പാകിയിരുന്ന ഓടുകളും മോഷ്ടിച്ചു. വിവരം ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്നത്, പഴയ ഫർണിച്ചറും മറ്റും വില്‍ക്കുന്ന കടയിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ‍ ! പറക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ നാവായിക്കുളം എസ്.കെ.മൻസിലിൽ സി.രാകേഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.0 ജനാല,രണ്ടു കട്ടിൽ, എട്ടു വാതിലുകൾ,അലമാര, മച്ചിലെ തടികൾ എന്നിവയാണ് മോഷണം പോയത്.

വഴിത്തർക്കം മൂലം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഒന്നര വർഷമായി വാടക വീട്ടിലാണ് രാകേഷ് താമസം . ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപ് നാവായിക്കുളത്തുള്ള പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ രാകേഷിന്റെ വീട്ടിലുള്ളതു പോലുള്ള ഫർണിച്ചർ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണം പുറത്താകുന്നത്. കടക്കാര്‍ക്ക് മോഷണ മുതല്‍ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പരാതിയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായി പറയുന്നു. പോലിസ് അന്വഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്