കുളിക്കുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുക, കാരണമിതാണ്

0
456

 

നമുക്കിടയിൽ എല്ലാവർക്കും അധികവുമുള്ള ശീലമാണ് കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശീലം മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതല്ല എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ പൂര്‍ണ മൂത്രസഞ്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോള്‍ മാനസികമായി നിങ്ങളില്‍ അസ്വസ്ഥത വരെയുണ്ടാക്കാം.

കൂടാതെ കുളിക്കുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കുകയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് പെട്ടന്ന് തോന്നുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ നിങ്ങള്‍ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പൈപ്പ് ഓണ്‍ ആക്കരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലും മൂത്രാശയത്തിലും ഒരേ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണ്.

അതേസമയം ദിവസവും കുളിക്കുമ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ഞരമ്പുകൾക്ക് തകരാറുമുണ്ടാക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും അടിസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ നിയന്ത്രണം കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.