കുടജാദ്രിയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര

0
493

കുടജാദ്രിയിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. ദുര്‍ഘടമായ യാത്രയ്ക്കുശേഷം കുടജാദ്രിയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നാല്‍ നവ്യാനുഭൂതിയിലേക്ക് നമ്മള്‍ എത്തിച്ചേരും. കാടിനു നടുവിലൂടെയാണ് യാത്ര.